nauczyciele_tomaszewski 2018-02-02T15:57:14+00:00

Lech Tomaszewski

ur. 1 stycznia 1926 w Praszce, zm. 28 lutego 1982 w Warszawie

polski architekt, rzeźbiarz, projektant i teoretyk sztuki. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową rozpoczął w Zakładach Artystyczno-Badawczych kierowanych przez Jerzego Sołtana. W 1958 rozpoczął pracę pedagogiczną na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Architektury Wnętrz. Równocześnie był zaangażowany w tworzenie projektów architektonicznych i wystawienniczych, propagował technikę geometrii powierzchni jednostronnych. Był autorem prac teoretycznych związanych tematycznie z topologią geometryczną i systematyką form. W 1977 zainicjował powstanie Wydziału Wzornictwa Przemysłowego, a od 1980 do śmierci był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dla upamiętnienia działalności artystycznej i dydaktycznej Lecha Tomaszewskiego na Wydziałach Architektury Wnętrz i Wzornictwa, władze Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ustanowiły nagrodę jego imienia. Nagroda została zainicjowana w 2007 roku w 25 rocznicę śmierci Lecha Tomaszewskiego. Nagroda ufundowana przez ASP w wysokości 5000 zł przyznawana jest rokrocznie młodemu artyście, studentowi lub absolwentowi warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz w uzasadnionych wypadkach osobie spoza uczelni związanej z jej życiem, za zaangażowanie artysty w społeczne życie środowiska lub za twórczość promującą ważne wartości społeczne. W depozycie muzeum Akademii Sztuk Pięknych znajdują się przekazane w 1987 roku przez Agnieszkę Putowską-Tomaszewską prace Lecha Tomaszewskiego. Składają się na nie 3 rzeźby, 559 rysunków wykonanych na kawiarnianych serwetkach oraz 106 narysowanych na papierze. Z kolei w Archiwum ASP znajdują się fotografie i dokumenty dotyczące działalności dydaktycznej, społecznej i politycznej Lecha Tomaszewskiego.